Back to Top

Preisliste

Appartementhaus A

gesch. appartement no. wkat. bodenfläche
der wohnung (m2)*
anzahl
der zimmer (m2)
davon terrasse (m2) bestandteil Insgesamt inkl. MwSt. (EUR) Zustand
1 A101 2+kchns 47,1 51,7 6,4 überdachung 0.25 verkauft
1 A102 2+kchns 47,1 55,3 9,8 stellplatz  0.02 verkauft
1 A103 3+kchns 96,6 100,6 9,8 stellplatz  0.03 verkauft
1 A104 3+kchns 96,6 100,6 9,8 stellplatz  0.04 verkauft
1 A105 3+kchns 96,6 100,6 9,8 stellplatz  0.05 verkauft
1 A106 3+kchns 96,6 101,4 9,8 garage  0.05 verkauft
2 A201 4+kchns 96,6 99,0 9,8 garage  0.01 verkauft
2 A202 3+kchns 96,6 100,6 9,8 stellplatz  0.06 verkauft
2 A203 3+kchns 96,6 100,6 9,8 garage  0.03 verkauft
2 A204 3+kchns 96,6 100,6 9,8 garage  0.04 verkauft
2 A205 3+kchns 96,6 101,4 9,8 garage  0.08 verkauft
3 A301 4+kchns 92,6 95,3 9,7 garage  0.06 verkauft
3 A302 3+kchns 95,2 99,6 9,8 garage  0.07 verkauft
3 A303 3+kchns 95,2 99,6 9,8 garage  0.02 verkauft
3 A304 3+kchns 95,2 99,6 9,8 garage  0.09 verkauft
3 A305 3+kchns 92,6 97,8 9,7 garage  0.10 verkauft

 

Appartementhaus B

gesch. appartement no. wkat. bodenfläche
der wohnung (m2)*
anzahl
der zimmer (m2)
davon terrasse (m2) bestandteil Insgesamt inkl. MwSt. (EUR) Zustand
1 B101 3+kchns 96,6 101,4 9,8 stellplatz  0.01 verkauft
1 B102 3+kchns 96,6 100,6 9,8 stellplatz  0.02 verkauft
1 B103 3+kchns 96,6 100,9 9,8 stellplatz  0.03 verkauft
1 B104 3+kchns 96,6 101,4 9,8 stellplatz  0.04 verkauft
2 B201 3+kchns 96,6 101,4 9,8 garage  0.01 verkauft
2 B202 3+kchns 96,6 100,6 9,8 garage  0.02 verkauft
2 B203 3+kchns 96,6 100,6 9,8 garage  0.03 verkauft
2 B204 3+kchns 96,6 101,4 9,8 garage  0.04 verkauft
3 B301 3+kchns 92,6 97,8 9,7 garage  0.05 verkauft
3 B302 3+kchns 95,2 99,6 9,8 garage  0.06 verkauft
3 B303 3+kchns 95,2 99,6 9,8 garage  0.07 verkauft
3 B304 3+kchns 92,6 97,8 9,7 garage  0.08 verkauft

 

Appartementhaus C

gesch. appartement no. wkat. bodenfläche
der wohnung (m2)*
anzahl
der zimmer (m2)
davon terrasse (m2) bestandteil Insgesamt inkl. MwSt. (EUR) Zustand
1 C101 3+kchns 96,6 101,4 9,8 garage  0.01 verkauft
1 C102 3+kchns 96,6 100,6 9,8 garage  0.02 verkauft
1 C103 3+kchns 96,6 100,6 9,8 garage  0.03 verkauft
1 C104 3+kchns 96,6 101,4 9,8 garage  0.04 verkauft
2 C201 3+kchns 96,6 101,4 9,8 stellplatz  0.01 verkauft
2 C202 3+kchns 96,6 100,6 9,8 stellplatz  0.02 verkauft
2 C203 3+kchns 96,6 100,6 9,8 stellplatz  0.03 verkauft
2 C204 3+kchns 96,6 101,4 9,8 stellplatz  0.04 verkauft
3 C301 3+kchns 92,6 97,8 9,7 garage  0.05 verkauft
3 C302 3+kchns 95,2 99,6 9,8 garage  0.06 verkauft
3 C303 3+kchns 95,2 99,6 9,8 garage  0.07 verkauft
3 C304 3+kchns 92,6 97,8 9,7 garage  0.08 verkauft

HINWEIS:
* Grundfläche gemäß Regierungserlass Nr. 366/2013 Coll.

První etapa kompletně dokončena a prodána, další etapu pro Vás připravujeme!
This is default text for notification bar